TELAD - TROJKA

Potpuna krma smeša za telad od 50 do 100 kg u odgoju                     

Krmne smeše / Preživari / Trojka za telad s 16% proteina

Ova krmna smeša se koristi u periodu od 100 do 250 kilograma mase teladi . Sadrži 16% vrhunski svarljivih proteine , iz uglavnom iz sojine sačme  specijalni koktel enzima i probrane žitarice ,  koji su prilagodjeni junetu kome se razvija sistem za varenje. Cilj "trojke" je da što pre podstakne razvoj buraga i da od teladi napravi june koje može da funkcioniše kao preživar.                  

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma