TELAD - DVOJKA

Potpuna krma smeša za telad od 50 do 100 kg u odgoju                     

Krmne smeše / Preživari / Dvojka za telad / 18% proteina

Ova krmna smeša se koristi od 50 do 100 kilograma teladi. Sadrži 18% vrhunski svarljivih proteina, žitarice, specijalni koktel enzima koji su prilagodjeni teletu kome se razvija burag. Telad u ovoj fazi još uvek spada u "monogastrične" životinje tako da je krmna smeša prilagodjena delikatnom sistemu za varenje mladog preživara.

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma