FARMA STARTER BABY - DROBLJENO

Smeša za intenzivan odgoj prasadi

Krmne smeše / Prasad / Farma starter baby - drobljeno / 20% proteina

Starter je najvažnija "karika" izmedju odgoja praseta i kasnijeg tova. Konzistencija drobljene pelete omogućava postepeno navikavanje na peletiranu hranu kao i povećanu konzumaciju. Radi se o profesionalnoj smeši koja sadrži probiotike, zakišeljivače, konzervanske kao i komponente koje pozitivnu utiču na imunitet životinje .                            

Možete je poručiti u pakovanjima od 10 ili 20 kilograma.