PROFI STARTER BEZ MLEKA ZA FARME         

Smeša  za intenzivan odgoj prasadi

Krmne smeše / Prasad / Starter forte bez mleka/ 20% proteina

Ovo je ultra profesionalna krmna smeša sa velikim procento ekstrudiranih i/ili ekspandiranih uljarica i žitarica.Koristi se od 2. nedelje nakon odbića sve do 15 kilograma telesne mase. Radi se o profesionalnoj smeši koja je zasnovana isključivo na biljnim proteinima. U kombinaciji sa predstarterom ključna je u odgoju zdravog prasadi, bez proliva i pneumonija.                            

Možete je poručiti u pakovanjima od 10 ili 20 kilograma.