SVINJE - PROFI FARMA GROVER

Potpuna krmna smeša grover za intenzivan porast

Krmne smeše / Prasad / Grover farma profi s 18% proteina

Ova krmna smeša se koristi od 15 do 25 kilograma prasadi. Sadrži 18% vrhunski svarljivih proteina, žitarice, specijalni koktel enzima. Odnos izmedju enrgije proteina i mineralnih materij za period kada svinja najbrže proporcionalno dobijaju na masi je pažljivo isplaniran za naintenzivniji mogući porast i ulazak u tov. Sadrži dva posto više proteina nego "standardan" grover.                

Možete je poručiti u pakovanju od 10 kilograma