FARMA GROVER PIG - PELETIRANO

Smeša za intenzivan odgoj prasadi

Krmne smeše / Prasad / Farma grover pig - peletirano / 18% proteina

Grover za svinje je krmna smeša koja mora da pruži najviše , jer u periodu grovera, porast je suštinski najintenzivniji. Radi se o tome da zbog "veličine" digestivnog traktra svinja može da unese ograničenu količinu startera, i mada procentualno tada raste najbrže - spram svoje ukupne mase - najveći prirast dobija tokom upotrebe grovera. Cilj grovera je da održi "ukupnu konverziju" na potrebnom nivou koja kod tova 100% stočnom hranom može da ide i na 2,4 kg/kilogramu prirasta

Možete je poručiti u pakovanjima od 10 ili 20 kilograma.