SVINJE - DOMAĆI TOV TROJKA   

Potpuna krmna smeša za produženi   tov u domaćinstvu

Krmne smeše / Svinje / Finišer za svinje u porastu i tovu od 100 kilograma pa do kraja tova s 12%  proteina

Ovo je krmna smeša s 12% proteina - namenjena za ili finiširanje tova za teže životinje ili čak za tv u kojem će se dobiti više masti. Posle 110 kilograma konverzija u svinja bez obzira na genetiku značajno opada - i svinja nije u stanju da iskoristi visok sadržaj proteina a pri tome ukupna konzumacija hrane je visoka. Praktično ovo je krmivo koje je prilagodjeno onom "dodatnom" delu tovu svinje - kada je porast mišićnog tkiva relativno usporen a svinja više dobija na mastima. Preporučujemo upotrebu "trojke" posle 100-110 kilograma - dužina trajanja tova je praktično "neograničen.                                       

Možete je poručiti u pakovanju od 20 kilograma