SVINJE - SUPER NARANDŽASTI ZA KRMAČE I PRIPLODNE SVINJE 

Super koncentrat za svinje za dodatnim proteinima za krmače

Super koncentrat / Svinje / Super narandžasti s 35% proteina za krmače.

Profesionalni super s pojačanim sadržajem vitamina i mineraelnih materija za krmače. Preporuku za dobijanje kocentrata možete pogledati u narednoj tabeli

Preporuke za upotrebu super naradžastog Krmače u laktaciji Suprasne krmače
 Žitarice:  75%  85%
 Dopunska smeša  25%  20%

Možete ga poručiti u pakovanju od 10 i 20 kilograma .