ŽIVINA - PILEĆA TROJKA

Potpuna krmna smeša grover za ishranu pilića u tovu 

Krmne smeše / Živina / Tov pilića II s 19% proteina

Grower za piliće. Krmna smeša za nastavak uspešnog tova od 22. do 35. dana. Kako živina raste, njene potrebe se menjaju. U skladu sa time, osmišljena je pileća dvojka - ključni za razvoj pileta su proteini i energija.                                  

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma .