PREŽIVARI - OBOGAĆENA BILJNA SMEŠA         

Unoverzalo hranivo za preživare

Krmne smeše / Preživari /Univerzalna obogaćena biljna smeša s 12% proteina

Ova krmna smeša se koristi kao univerzalna krmna smeša za krave muzare lošijih proizvodnih svojstava, u zasušenju ili za junad na kraju tova , kao i za šilježad koja nije u tovu ili sjagnjene ovce  . Sadrži 12% svarljivih proteina, žitarice, minerale i vitamine. Ovo je ekonomična krmna smeša , podrazumeva se da će pri korišćenju životinja dobijati proteine uz dodatnih izvora kao što je lucerka ili sveža trava,

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma