ĆURKE - TROJKA 

Potpuna krmna smeša za početak tova              

Krmne smeše / Živina / Ćurke 3 /20% proteina

U ovoj fazi tova, potrebe za proteinima se smanjuju, medjutim ćurka raste brže nego ikad - i pri tome raste opasnost od pucanja krvenih sudova. Zbog toga ova krmna smeša sadrži posebna, dozvoljena sredstva koja smanjuju verovatnoću da će doći do neželjenih pojava. Koristi se od 57. do 84. dana. Ova krmna smeša je peletirana. Sadrži kokcidiostatik.

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma