ĆURKE - DVOJKA 

Potpuna krmna smeša za početak tova              

Krmne smeše / Živina / Ćurka 2 / 24% proteina

Potpuna krmna smeša koja je izbor i vrhunskih profesionalaca i ljudi koji gaje ćurke u domaćinstvu. Koristi se od 29. do 56. dana. Lako svarljivi proteni, uz obilje biljnih mast daju dovoljno energije i dovoljno materijala za razvoj mlade životinje. U ovoj fazi ćurka je veoma osetljiva na bolesti, zato je posebna pažnja posvećena vitaminima i mineralima. Sadrži kokcidiostatik.

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma