ĆURKE -ČETVORKA

Potpuna krmna smeša za početak tova              

Krmne smeše / Živina / Ćurke 4/ 16% proteina

Pri samom kraju tova, ćurka usporava dnevni prirast ali kozumacija hrane je na vrhuncu. Pri tome, u našim uslovima proizvodjači moraju da imaju izvesnu felksibilnost u pogledu trajanja tova i zbog toga je Ćurka 4 dizajnirana sa tim u vidu. Koristi se od 85, do 112. dana , odnosno do kraja tova. Ne sadrži kokcidiostatik.

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma