PROFI PREDSTARTER FARMA PROFI DROBLJENO

Smeša za intenzivan odgoj prasadi

Krmne smeše / Prasad / Predstarter farma profi - drobljeno / 18% proteina

Predstarter za prasad je jedan najvažnijih proizvoda koji svaka fabrika može da napravi. Ne postoji tehnološki složenija krmna smeša za sisare od predstartera, krmne smeše koja mora da bude toliko svarljiva da praktično može da se daje paralelno sa mlekom. Cilj predstartera nije samo da "hrani" životinju nego i ka ključno utiče na razvoj apetita, kasniju konzumaciju hrane i razvoj digestivnog i imunog sistema.                            

Možete je poručiti u pakovanjima od 10 ili 20 kilograma.