SVINJE - KRMAČE I NERASTOVI

Potpuna krmna smeša ishranu krmača dojara i nerastova

Krmne smeše / Svinje / Potpuna krmna smeša za ishranu krmača i nerastova s 16%  proteina

Ovo je krmna smeša namenjana krmačama dojarama. Manje je poznato ali ishrana krmača koje su laktaciji je veoma važna i izazovna stvar. Krmača ima mleko koje je masnije i od ovčijeg mleka, i dnevno može da proizvede i do 8 litara mleka. Veoma je važno da se hrani intenzivno. Nerastovi koji su u intenzivnoj eksplataciji takodje zahtevaju ekstra količine lako svarljive , energetski bogate hrane. Ukoliko nerast nije u eksplataciji , možete da koristite i obogaćenu biljnu smešu.                                  

Možete je poručiti u pakovanju od 20 kilograma