PREŽIVARI - SUPER SIVI ZA KOKE NOSILJE

Super koncentratod kojeg možete napraviti koncentrat za koke nosilje u intenzivnoj eksplataciji 

Super koncentrat / Koke / super sivi s 30% proteina

Preporuke za pravljenje koncentrata za koke nosilje se nalazi u narednoj tabeli. Receptura se menja u zavisnosti od uzrasta koka nosilja

Tip krmne smeše I - s manje proteina II - s više proteina
 Žitarice: 24 kg 32 kg
 Dopunska smeša 15 kg 15 kg

Možete ga poručiti u pakovanju od 10 i 20 kilograma.