PREŽIVARI - SUPER BELI ZA JUNAD

Super koncentratod kojeg možete napraviti koncentrat za tov junadi - od početka do kraja

Super koncentrat / Preživari/ Krave super crveni - 40% proteina

Super koncentrat od koga možete da sami napravite potpunu krmnu smešu za ishranu visoko-mlečnih krava. Preporuke za pravljenje koncentrata se nalazi u narednoj tabeli :

Proteini u koncentratu  12%  15%  18%
 Žitarice:  85%  80%  75%
 Super crveni  15%  20%  25%

Možete ga poručiti u pakovanju od 10 i 20 kilograma .