ŽIVINA - PILEĆA TROJKA

Potpuna krmna smeša finišer za ishranu pilića u tovu 

Krmne smeše / Živina / Tov pilića III s 17% proteina

Finišer za piliće. Krmna smeša za kraj uspešnog tova . Pilići uvećaju u prvih 6 nedelja tova svoju masu višestruko, medjutim , u suštini najveći prirast postižu na samom kraju tova. Finišer mora da obezbedi stalnu, veliku konzmacij hrane, uz dodate enzime koji će omogućiti bolje varenje ali bez kokcidiostatika.                          

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma .