KRAVE - MUZARE PREKO 20 LITARA      

Smeša za visoko mlečne životinje na vrhuncu laktacije                   

Krmne smeše / Preživari / Za krave muzare koje daju preko 20 litara mleka dnevno s 18% proteina

Ovo je moderna krmna smeša za krave muzare, visokomlečna grla, koje daju preko 20l mleka na dan. Potrebe za proteinima u tih životinja su velike - ali ono što je važno to je izbalansirati proteine i energiju i pri tome moramo da imamo u vidu da često mlečnost zavisi o količine koncentrata - drugim rečima stočar može da dodje u položaj da daje preo 10 kilograa koncentrata dnevno pa i više. Ukoliko "by pass" proteini nisu izbalansiran, ukoliko nema dovoljno specijalnih i lako usvojivih makroelemenata, tolika količina koncentrata zapravo može da dovede do problema. Zbog toga je veoma važno da sve te faktore imamo u vidu.                                       

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma