KRAVE - MUZARE DO 20 LITARA      

Potpuna krma smeša za krave s 15% proteina                    

Krmne smeše / Preživari / Za krave muzare koje daju do 20 litara mleka dnevno s 15% proteina

Ovo je ekonomična krmna smeša za krave muzare koje daju 20l mleka na dan. Potrebe za proteinima u tih životinja su smanjene - ne radi se nužno o kravama koje nisu davale više mleka , već to mogu da budu krave koje su pred zasušenje, krave koje želimo da zasušimo, one koje se nalaze na paši. Mada poenta ovog hraniva delom i jeste ušteda, davanje žitovinjama smeše s više proteina koje ne mogu da iskoriste može da dovede do problema.

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma