ŽIVINA - KOKE NOSILJE INTENZIVO NOŠENJE 

Potpuna krmna smeša za koke nosilje u intenzivnoj eksplataciji   

Krmne smeše / Živina / Koke nosilje jaja za konzum s 16,5% proteina

Vrhunski izbor izvora proteina, soje i ljuštenog suncokreta i masti iz palminog ulja , čini ovu smešu izborom profesionalaca. Smeša je namenjena jatima gde se "svako jaje broji" , i omogućava dugotrajnu i eksplataciju jata uz manji pad nosivosti posle 70. nedelje . Formulacija drobljenog peleta omogućava laku konzumaciju uz manji rastur.

Možete je poručiti u pakovanju od 20 kilograma .