ŽIVINA - KOKE NOSILJE ZA DOMAĆI UZGOJ - DROBLJENO

Potpuna krmna smeša za proizvodnju jaja u intenzivnim i poluintenzivnim uslovima

Krmne smeše / Živina / Koke nosilje za domaći uzgoj s 16% proteina - drobljeno

Vrhunski izbor izvora proteina, soje i ljuštenog suncokreta i masti iz palminog ulja , čini ovu smešu izborom profesionalaca. Smeša sadrži manje proteina zbog ekonomičnosti u jatima koja su fazi eksplatacije kada se očekuje manja nosivost. Omogućava dugotrajnu eksplataciju jata koje ostaje zdravo i u kasnijim fazama nosivosti. Formulacija drobljenog peleta omogućava laku konzumaciju uz manji rastur.                        

Možete je poručiti u pakovanju od 20 kilograma .