PREŽIVARI - JUNAD JEDINICA PELETIRANA

Potpuna krmna smeša za tov junadi 

Krmne smeše / Preživari / Junad od 250 do 350 kilograma s 14%  proteina , peletirana

Krmna smeša se koristi od 250 do 350 kilograma junadi. Posle 350 kilograma možete da predjete na obogaćenu biljnu smešu. Smeša je napravljena tako da smanji mogućnost indigestija i poboljša iskoristljivost kabastog dela obroka.

Možete je poručiti u pakovanju od 20 ili 40 kilograma