PREŽIVARI - JUNAD JEDINICA BRAŠNASTA

Potpuna krmna smeša za početak tova bikova

Krmne smeše / Preživari / Junad od 250 do 300 kilograma brašnasta s 14 posto proteina

Krmna smeša se koristi od 250 do 350 kilograma junadi. Posle 350 kilograma možete da predjete na obogaćenu biljnu smešu. Smeša je napravljena tako da smanji mogućnost indigestija i poboljša iskoristljivost kabastog dela obroka.

Možete je poručiti u pakovanju od 20 kilograma