Ishrana živine   Ishrana svinja   Ishrana preživara
   
         
Ishrana živine predstavlja složen fiziološko–biohemijski proces u toku koga se hranljive materije iz hrane pretvaraju u pojedine sastojke tela životinje.   Ishrana živine predstavlja složen fiziološko–biohemijski proces u toku koga se hranljive materije iz hrane pretvaraju u pojedine sastojke tela životinje.   Ishrana živine predstavlja složen fiziološko–biohemijski proces u toku koga se hranljive materije iz hrane pretvaraju u pojedine sastojke tela životinje.
         
Više informacija...   Više informacija...   Više informacija...
 
SrpskiEnglish