Gazda bio gazda osto !

Brinemo o našim zaposlenima

Brinemo o životnoj sredini 

Biga o zaposlenima

Naša farbrika je za mnoge naše zaposlene kao porodica , sigurna luka na koju mogu da računaju. Preko 100 radnika od doktora nauka, do vrednih ljudi u proizvodnji vredno radi da bi stočna hrana za stotine hiljada životinja bila isporučena na vreme. Mi to znamo da cenimo. Svi radnici koji rade za naše preduzeće su zaposleni, prijavljeni, svi doprinosi i porezi se redovno izmiruju a pažljivo pratimo da plate budu uvek iznad lokalnog proseka.               

Životna sredina

Fabrike stočne hrane generalno, kao takve ne spadaju u zagadjivače , medjutim ponekad ono što radimo utiče na neke druge stvari na drugom kraju sveta. S obzirom da smo u velikoj meri orijentisani na uvoz komponenti, pažljivo biramo svoje dobavljače. Bilo da se radi o palmininoj masti iz azije , gde postoji važno pitanje deforestacije ili mineralnim sirovinama koje pogotovu što se tiče mikroelemenata potiču iz Afrike, biramo svoje dobavljače tako da budemo sigurno da se poštuju svi lokalni i medjunarodni standardi.

Društvena odgovornost

Svaka kompanija mora da doprinese sredini u kojoj živi. Naš najveći doprinos je to što smo obezbedili stotine radnih mesta, to što proizvodimo hranu koja ima konkurentne cene i čini generalno stočarstvo efikasnijim u regionu. Na taj način stimulišemo lokalnu proizvodnju hrane za ljude , što je generalno trend koji postoji u svetu. Me 

Lokalna zajednica

FSH "Sto posto" je uvek spremna da pomogne lokalnu zajednicu, direktno svaki projekat koji podržava razvoj društva , brigu o deci i pogotovu brigu o seoskim sredinama