Mi smo ono što radimo !

Mi smo fabrika koja daje onako kako se zove ...
Evo par podataka o proizvodnji

Prijem žitarica

Prijem žitarica i uljarica je u stanju da "usisa" sirovine brzinom od 40t na sat. .

Kontrola na mikotoksine

Sve što udje u fabriku, mora da prodje strogu kontrolu na mikotoksine, čistoću, sadržaj hranjivih elemenata od proteina do fosfora, s preciznošću u drugoj decimali, da bi tehnolozi , kasnije znali s čime raspolažu.

Odmeravanje mikro i makro komponenti

Modernu stočnu hranu čini veliki broj komponenti - zbog toga moramo da imamo veliki broj ćelija za sirovine, čak 32 makrokomponentnih i čak 20 mikrokomponentnih ćelija.

Potpuna kontrola

Srce fabrike je kontrolna soba - gde se očitava svaki senzor i gde je svaki elektromotor , aktuator ili prekidač povezan sa računarima.

Evo kako se proizvodi najbolja stočna hrana

Proizvodnja stočne hrane za da bude složen proces. Ponekad, sve zavisi samo od kvaliteta sirovina a ponekad hranu čini tehnologija, na primer temepratura peletiranja. U svakom slučaju potrebno je desetak koraka da bi se od komponente napravila "prava stvar" .
Prijem sirovina
Prijem žitarica i uljarica je u stanju da "usisa" sirovine brzinom od 40t na sat. Pri tome , kukuruz, pšenica, ječam, zrno soje ili bilo koja druga sirovina se pre prijema u silos "prečiste" i istrijerišu. Logistička mreža koju smo razvili nam omogućava da možemo da odemo bilo gde i bilo kada , našim , savremenim vozilima i donesemo sirovinu koja nam je potrebna.
Kontrola čistoće, mikotoksina, hranjivih vrednosti
Sve što udje u fabriku, mora da prodje strogu kontrolu na mikotoksine, čistoću, sadržaj hranjivih elemenata od proteina do fosfora, s preciznošću u drugoj decimali, da bi tehnolozi , kasnije znali s čime raspolažu.
Odmeravanje miktro i makro komponenti
Modernu stočnu hranu čini veliki broj komponenti - zbog toga moramo da imamo veliki broj ćelija za sirovine, čak 32 makrokomponentnih i čak 20 mikrokomponentnih ćelija. Mikrokomponentne ćelije su vezane za precizni sitem mikrodoziranja koji se sastoji od dve vage , jedne od kilograma i jedne od 200 grama koje mogu da brzo odmere supstancu sa preciznošću od 5 grama. Na prvi pogled ne deluje impresivno, ali ako znate da je jedna šarža u našem miskeru teška 3 tone , to znači da je maksimalna greška koju možemo da napravimo svega 5 grama na 3 tone.
Jedinstvena kontrola iz kontrolne sobe
rce fabrike je kontrolna soba - gde se očitava svaki senzor i gde je svaki elektromotor , aktuator ili prekidač povezan sa računarima koji praktično kontrolišu celu proizvodnju. Veći deo kontrolera je digitalni ali smo za svaki slučaj, da bi smo imali apsolutnu kontrolu sačuvali i analogni deo, tako da pojedine funkcije možemo da isključimo ili uključimo na više načina.
Moćni mlinovi čekićari
Dva "Champion" mlina čekićara su nešto na šta smo posebno ponosni - u stanju su da samelju 50 tona žitarica na sat - uz veličinu čestice ispod 4 mm. Fabrika inače poseduje i još jedan poseban "roll" mlin koji se koristi za funkcionalnu hranu, gde je potrebno da se meljava drugačije "oblikuje" .
Mešanje stočne hrane je ono što nas razlikuje 
Mešanje stočne hrane nije "samo mešanje" . Norveška Forbergova protivstrujna mešalica koju posedujemo može da umeša šaržu od 3t hrane, sa finoćom koja iskombinovana uz mikrodozing sistem , može da se meri ppm-ovima odnosno milionitim delovima smeše.
Ekstrudiranje na visokim temperaturama i pritiscima
Ekstrudiranje je veoma skup proces koji uz peletetiranje potroši veći deo gasa koji fabrika koristi. Ekstrudiranje se radi pod ogromnim pritiscima na 150 stepeni celzijusa - kako bi se u soji uništili svi antinutritivni faktori, oslobodila dodatna mast i želatinizirao skrob. I pored toga što je ekstruder koji imamo poslednja reč tehnologije, kada radite vlažno esktrudiranje sa kondicioniranjem kako mi to radimo, kapacitet koji možemo da postignemo je svega 7 tona na sat. Iako je ovo tehnološki zahtevan i skup proces, apsolutno je nephodno da pojedine smeše za mladje kategorije sadrže i do 40% ekstrudirane hrane.
Savršeno umešavanje
Mešanje stočne hrane nije "samo mešanje" . Norveška Forbergova protivstrujna mešalica koju posedujemo može da umeša šaržu od 3t hrane, sa finoćom koja iskombinovana uz mikrodozing sistem , može da se meri ppm-ovima odnosno milionitim delovima smeše.
Specijalna tehnologija peletiranja
Peletirka koju posedujemo je u stanju da napravi bilo koji promer ili dužinu pelete - mada najveći broj stočara ima dobro iskustvo sa promerom 3mm ili kod mladjih kategorija sa drobljenom peletom. Peletiranje nije jednostavan posao, masa mora da se prvo kondicionira, zatim se peletira na temperaturi koja ne sme da predje 80 stepeni celziju i zatim se gotova peleta hladi.
Radimo u tri smene ... 
Fabrika "Sto posto" radi u tri smene, po potrebi sedam dana u nedelji. Svaka smena radi smešu samo za odredjenu kategoriju domaćih životinja kako bi se isključila mogućnost kontaminacije. Sistem pakovanja koji imamo se sastoji od 2 odvojene linje. U stanju smo da upakujemo praktično bilo koju dimenziju vreće , ali iz praktičnog razloga rade se pakovanja od 10 do 40 kilograma. Hrana se slaže na palete, uvija u streč foliju i spremna je da podje na farme ili maloprodaje širom regiona i Srbije.